Bal-Göç Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

 
  
 

18 Aralık 2011 Pazar günü gerçekleştirilen BAL- GÖÇ 15. Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu; ilk toplantısını düzenleyerek, görev dağılımını yaptı.

 

Olağan Genel Kurulda oybirliğiyle seçilen otuz kişiden oluşan BAL- GÖÇ Yönetim Kurulu Üyelerinin, dernek merkezinde yaptıkları ilk toplantısında, görev dağılımı aşağıdaki şekilde kararlaştırıldı:

 

Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Genel Başkan
   
Av. Hüsamettin ÇINAR Genel Sekreter
   
Kader Özlem Genel Sekreter Yardımcısı
   
Süleyman ULUSOY Genel Sekreter Yardımcısı
   
   
Genel Başkan Yardımcıları:  
   
Fahreddin YILDIRIM Yerel Yönetim ve STK’lardan sorumlu
   
Abdurrahman ARDAHAN Sportif ve Sosyal Etkinliklerden sorumlu
   
Sadık YILMAZ Yurtdışı Organizasyonlardan sorumlu
   
Veli ÖZTÜRK Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu
   
İsmail SELİMOĞLU Eğitim ve Balkanlardaki Tarihi ve Kültür Varlıklarından sorumlu
   
Okan TUNA Basın ve Tanıtımdan sorumlu
   
Sayman Türkan ÜNAL

 

Genel Başkan Yardımcılarının sorumluluk alanları ve Komisyonlarda yer alacak Yönetim  Kurulu Üyeleri’nin görev dağılımı daha sonra kararlaştırılacaktır.

BAL-GÖÇ Yönetim Kurulu Başkanı  Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN; yeni dönemde genç, dinamik, donanımlı, yabancı dil bilgisi olan ve her yörenin temsil edildiği geniş tabanlı bir Yönetim Kurulu oluşturduklarını belirtti. Bu dönemde BAL-GÖÇ  Yönetim Kurulu’nun; tüm üyelere ulaşmak hedefi ile ulusal ve uluslar arası projeler üreteceğini, kültür alışverişini akıcı hale getirerek, üyelere sürekli yarar sağlayacak, kalıcı çalışmalara imza atacağını belirtti.

 

Gücünü on bin üyesinden alan Yönetim Kurulu’nun; üst Federasyon ve Konfederasyonla işbirliği içinde tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına  örnek gösterilecek işler yapacağına  inandıklarını  söyleyen Genel Başkan ÖZKAN,  Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diledi.

BAL- GÖÇ Genel Sekreterliği