Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Tarihçesi

 

 

Değerli üyeler, BAL-GÖÇ WEB sitesini izleyen siz sayın gönül dostları.

            BAL-GÖÇ Derneğinin kuruluşuna geçmeden önce Bulgaristan Türklerinin durumlarını yakından izleyen ve onların dertlerine çare olmak için çırpınmış birçok büyüğümüzden söz etmeden geçemeyeceğiz.

            1970'lerden sonra, Bulgaristan’da bir millet oluşturmak için çalışmalara başlayan komünizmin  temsilcileri, Pomak ve Çingene tabir ettiğimiz Müslüman kardeşlerimizin bir çoğunun isimlerini değiştirdikten sonra, sıra iktidara yakın Türklerin isimlerime gelmişti.

            İşte bunları yakın takip eden Yusuf USTURALI, Rıfat ERYILMAZ, Bilal ÜSTÜNEL, Ali Osman CESUR, Emin İNCE, Rafet HAŞAL, Salim ALTINSOY, Ahmet AYDIN, Halil UZUNOĞLU, Mümin BİLGİÇ, İbrahim ÖZSARAÇ, Cemil ERYILMAZ, Mehmet KOCABAŞ, Sami KOCAOĞLU, Zülkef YEŞİLBAHÇE Saim ÖZTÜRK ve burada isimlerine yer veremediğimiz bir çok ağbilerimizin  ahrete itikal edenlerin manevi huzurlarında hayatta olanlarında huzurlarında saygı ile eğiliyoruz.

            Çünkü bu değerli ağbilerimiz BAL-GÖÇ  Derneği kurulmadan önce bu konuda dernekler kurmuşlar, kurulu derneklerde görevler almışlar. Ancak kurdukları dernekler kısa ömürlü olmuş. Zülkef YEŞİLBAHÇE’ nin 29 Mayıs 1983 yılında Doğru Hakimiyet gazetesinde “Bulgaristan’daki Türklerin durumu’ başlıklı Bulgaristan Türkleri adına yazdığı yazı, bu çalışmaların belgelerinden bir tanesidir.

            1984 Eylülünden sonra Bulgaristan’daki akrabalarımız üzerinde asimilasyon çalışmaları kendini açık açık göstermeye başladı.

            Bu acı haber karşısında bu konuya gönül vermiş olan ağbilerimiz mücadelenin bireysel değil güçlerini birleştirerek bir sonuca varabileceklerini çok çabuk anlamışlar ki dernek kurma çalışmalarına başlanmış.

            Ancak bu derneğin çalışmaları sıradan bir derneğin çalışmalarına benzemeyecekti.

            Çünkü çalışmaları, komşu dediğimiz bir devlette soydaşlarına uygulanan mezalimi tüm dünyaya anlatma görevini üstleniyordu. Bu nedenle, yetkili makamlar bu derneğin başında sicili temiz kamu oyunun taktir ettiği güvenilir bir şahısı, ekibin başında görmek istiyorlardı.

            Bu şerefli görev de kendisini daha sonra tamamen bu davaya adamış Merhum Mümin GENÇOĞLU’na   ve beraberindeki 7 kişiye nasip olmuştur.

            Ocak 1985 yılında Mümin GENÇOĞLU’nun başkanlığında 8 kişilik kurucu heyete ilgili makamlarından onay almış ve ilk toplantılarını 10.02.1985 tarihinde yapmışlardır.

Bu toplantıda yapılan açık oylama ile kurucu heyet görev bölümü yapmıştır.

            Dernek Mümin beyin kurtul pasajındaki iş yerinde kurulmuştur.

 1. Dernek başkanı – Mümin GENÇOĞLU 1932  Kırcaali doğumlu – işadamı, 07.02.1993 vefat etti.
 2. Dernek Başkan Vekili  - Ali ÖZTÜRK  1923 Mestanalı doğumlu  - ticaret
 3. Dernek Sekreteri- Yusuf  KIRAYOĞLU 1925 Kırcaali doğumlu – ticaret, 04.02.1997 vefat etti
 4. Muhasip Mehmet KOCABAŞ – 1919 Kırcaali doğumlu – emekli öğretmen, 30.03.l999 vefat etti
 5. Veznedar Hüseyin YILMAZ – 1933 Mestanlı doğumlu – emekli bankacı, 1999 vefat etti
 6. Üye Sami KOCAOĞLU – 1934 Mestanlı doğumlu – emekli yarbay
 7. Üye Aliosman CESUR – 1941 Cebel doğumlu – ticaret
 8. Zülkef YEŞİLBAHÇE – 1944 Kırcaali doğumlu – işçi

 

Balkan kökenli vatandaşların üye olmaya başladığı BAL-GÖÇ derneği yönetici ve üyeleri kıra süre içerisinde aralık 1984 ve ocak 1985 yılında Bulgaristan’da  zorla isimleri değiştirilen can kardeşlerimizin durumlarını Türk ve dünya kamu oyuna duyurmayı başardı.

      Bu çalışmalarda ilgili belgeler dernek arşivimizde mevcuttur.

      Kurucu heyet dernekler kanunu çerçevesinde ilk genel kurulunu 6 ay sonra 04.08.1985 tarihinde yaptı. Bu genel kurulda aşağıdaki isimler Bal-Göç yönetim kurulu asil üyelerine getirildiler.

      Yönetim kurulu 08.08.1985 tarihli toplantısında aşağıda belirtildiği şekilde görev bölümü yapmışlardır.

                                         1’nci  Genel Kurul

 1. Mümin GENÇOĞLU – Genel Başkan
 2. Ali ÖZTÜRK – Genel Başkan Vekili
 3. Rafet ADALI – Genel Sekreter
 4. Zülkef YEŞİLBAHÇE – Genel Sekreter Yardımcısı
 5. Şerif GÜNAYDIN – Muhasip
 6. Mehmet KOCABAŞ – Veznedar
 7. Hasan ALTINSOY,
 8. Cemil ERYILMAZ,
 9. Ömer MUTLU,
 10. Ahmet YALÇIN,
 11. Şahin IŞIK
 12. Yusuf KIRAYOĞLU
 13. Aliosman CESUR

Yönetim kurulu üyeliklerine getirilmişlerdir.

              


.


.

 

            29.11.1985 tarihli toplantıda Adapazarı BAL-GÖÇ Şubesi kurulma kararı alınmış ve bu yetki Şükrü ALKAN ve 7 arkadaşına verilmiştir.

            24.04.1986 tarih ve 21 nolu kararla  BAL-GÖÇ Antalya şubesini açmak üzere Ahmet KAHRAMAN ve 5 arkadaşına yetki verilir.

            Dernek Kurtul pasajından 12.10.1986 tarihinde Sönmez pasajındaki yeni yerine taşınmıştır.

            Yönetim Kurulunun 02.06.l987 tarih ve 44 nolu kararı ile BAL-GÖÇ İnegöl şubesini kurma  yetkisi Süleyman ÇAMDERE Başkanlığında 5 kişiye verildi.

            23.06.1987 ve 47 nolu karar ile BAL-GÖÇ Karacabey şubesini kurmak için Şevket KAHYA Başkanlığında 6 kişiye yetki verildi.

            İlk BAL-GÖÇ Haber Bülteni 26.06.1987 tarih ve 48 nolu kararla yayınlandı.

            08.07.1987 tarih ve 50 nolu kararla Mustafa Kemalpaşa ilçesinde BAL-GÖÇ şubesini kurmak isteyen Şakir SAYAN ve dört arkadaşına yetki verildi.

            06.12.1987 tarihinde yapılan 2.ci Olağan genel kurul toplantısında göreve seçilenlerin isimleri ve unvanları.

 

 

 1. Genel Başkanlığa – Mümin GENÇOĞLU
 2. Başkan vekili – Ali ÖZTÜRK, Rahim BAŞAK
 3. Genel Sekreter – Hasan ALTINSOY
 4. Genel Sekreter Yardımcısı – Zülkef YEŞİLBAHÇE
 5. Muhasip – Şerif GÜNAYDIN
 6. Veznedar – Ahmet YALÇIN
 7. Halkla ilişkiler – Rafet ADALI
 8. Üyeliklere – Hikmet ŞEN, Sabri AYDIN, Mehmet ERTÜRK, Saim ÖZTÜRK, Aliosman CESUR, Ömer MUTLU, Cemil ERYILMAZ, İbrahim ÖZLܒden oluşuyor.

 

26.11.1989 tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilenler aşağıda belirlendiği şekilde görev bölümü yapmışlardır.

 1. Mümin GENÇOĞLU – Başkan
 2. Ali ÖZTÜRK – Başkan Vekili
 3. Hasan ALTINSOY – Genel Sekreter
 4. Zülkef Yeşilbahçe – Genel Sekreter Yardımcısı
 5. Şerif GÜNAYDIN – Muhasip
 6. Ahmet YALÇIN – Veznedar

Üyeler: Mehmet ERTÜRK, Hikmet ŞEN, Mustafa KASAPOĞLU, Sabri AYDIN, Cemil ERYILMAZ

 

22.02.1991 tarih ve 12 nolu karar ile Orhangazi BAL-GÖÇ Şubesinin kurulması için Şaban ÖZİŞ ve 6 arkadaşına yetki verildi.

      24.11.1991 tarihinde yapılan 4-cü Olağan Genel Kurulunda yönetime seçilenlerin isimleri ve unvanları:

 1. Genel Başkan – Mümin GENÇOĞLU
 2. Genel Başkan Yardımcısı – Ali ÖZTÜRK
 3. Genel Sekreter – Hasan ALTINSOY
 4. Genel Sekreter Yardımcısı – Zülkef YEŞİLBAHÇE
 5. Genel Sekreter 2-ci yardımcısı – Ali GÜLER
 6. Muhasip – Şerif GÜNAYDIN
 7. Veznedar – Ahmet ALÇIN

Üyeler: Mehmet ERTÜRK, Mustafa KASAPOĞLU, Hikmet ŞEN, Halit ÇELİK, Recep YİĞİTOĞLU, Sabri AYDIN, Tahsin UÇAR, Cemil ERYILMAZ, Ömer MUTLU, Ramadan Tunalı’dan oluşuyor.

 

27.01.1992 tarih ve 5 nolu karar ile Çanakkale BAL-GÖÇ şubesini açmak için müracaatta bulunmuş Nüseyin İŞİGÜZEL ve 6 arkadaşına yetki verildi.

      21.09.1992 tarih ve 9 sayılı karar ile Düzce BAL-GÖÇ şubesinin açılması için Abdullah KURT ve 6 arkadaşına yetki verildi.

      07.02.l993 tarihinde elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz kurucu başkanımız Mümin GENÇOĞLU’nun yerine yapılacak genel kurula kadar Genel Sekreter Hasan ALTINSOL, Yönetim kurulunun Ali Öztürk başkanlığındaki 19.2.1993 tarih ve 12 nolu kararı ile Genel Başkanlığa Zülkef Yeşilbahçe de Genel Sekreterliğe getirildi.

      14.11.1993 tarihli 5-ci Genel Kurul toplantısında BAL-GÖÇ yönetimine seçilenler:

 1. Genel Başkan – Hasan ALTINSOY
 2. Genel Başkan Vekili – Ali ÖZTÜRK
 3. Genel Sekreter – Zülkef YEŞİLBAHÇE
 4. Genel Sekreter Yardımcısı – Saim ÖZTÜRK
 5. Muhasip – Mehmet ERTÜRK
 6. Vezenedar – Nuri Turgut Adalı

Üyeliklere: Ali GÜLER, Ömer MUTLU, Mehmet ÖZTÜRK, Hilmi HAŞAL, Şaban GÜLER, Recep YİĞİTOĞLU, Nazmi IRMAK, Sabri AYDIN, Lütfi YILMAZ, Hikmet ŞEN.

 

03.11.1994 tarih ve 10 nolu kararla BAL-GÖÇ  Bandırma Şubesinin açılması için Şaban DÜLGER ve 8 arkadaşına yetki verildi.

 

13.12.1994   tarih ve 11 nolu kararı ile Görükle Göçmen Konutlarında BAL-GÖÇ

şubesinin kurulması talebi onaylanmış ve Şaban GÜLER başkanlığında 6

arkadaşına yetki verilmiştir.

           

            10.03.1995 tarih ve 15nolu kararı ile Kestel BAL-GÖÇ şubesini açma yetkisi Enver KARAKAŞ ve 10 arkadaşına verilmiştir.

 

            12.11.1995 tarihinde yapılan 6-cı Olağan genel kurulda, yönetim kuruluna seçilenler ve yaptıkları görev bölümleri.

 1. Genel Başkan – Turhan GENÇOĞLU
 2. Başkan Vekili – Ali ÖZTÜRK
 3. Genel Sekreter – Zülkef YEŞİLBAHÇE
 4. Genel Sekreter Yardımcısı – Emine HOCAOĞLU
 5. Muhasip – Aliosman CESUR
 6. Veznedar – Recep YİĞİTOĞLU

      Üyeliklere: Sami KOCAOĞLU, Bilal KADIOĞLU, Hikmet ŞEN, Sevinç MUTLU, Nuri Turgut ADALI, Durhan GÜLER, Mehmet ÖZTÜRK, Lütfi YILMAZ, Ali GÜLER, Şahin IŞIK, Mustafa KASAPOĞLU, Raşit ŞEN, İsmet YILMAZ, İdris UYSAL, Sabri AYDIN, Şaban ERGÜL.

 

            Tüzük tadilatı ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul 30.11.1996 tarihinde Federasyon toplantı salonunda yapılmıştır.

            22.07.l997 tarih ve 37 nolu karar ile BAL-GÖÇ  Osmangazi şubesinin Ahmet CAN ve 8 kişilik heyete yetki verildi.

            14.12.1997 yılı Atatürk spor salonunda  9-cu Olağan genel Kurul toplantısında BAL-GÖÇ yönetimine seçilen yönetim kurulu üyeleri:

 1. Genel Başkan – Turhan GENÇOĞLU
 2. Genel Başkan Vekili – Zülkef YEŞİLBAHÇE
 3. Genel Sekreter –Bilal KADIOĞLU
 4. Genel Sekreter Yardımcıları – Recep YİĞİTOĞLU, Emine HOCAOĞLU
 5. Muhasip – Saim ÖZTÜRK
 6. Veznedar – Ali GÜLER

Üyeler: Sabri AYDIN, Mümin YILMAZ, Sait HACIOĞLU, Tahsin UÇAR, Dr. Cemal EREN, Mustafa RODOPLU, Mustafa KASAPOĞLU, Sevinç MUTLU, Aliosman CESUR, Durhan GÜLER, Hilmi ÖZTÜRK, Hatice İNAN, Muazzes YİĞİT, Lütfi YILMAZ, İsmet YILMAZ, Ramadan TUNALI, İsmet YILMAZTÜRK, Şahin IŞIK, Yusuf  KORKMAZ, Ali ÖZTÜRK, Şahsine TUNER, Dr. Emin BALKAN, Naciye ENGÜN, İdris UYSAL, Enver KARAKAŞ, Fikret UZUN, Şerif CİVAN, 35 kişilik yönetim.

 

      16.01.2000 tarihinde Eğitim Araçları salonunda yapılan 10-cu Olağan genel kurul toplantısında yönetime seçilenlerin isimleri;

 1. Turhan GENÇOĞLU – Başkan
 2. Ali DURMAZ – Başkan Vekili
 3. Zülkef YEŞİLBAHÇE – Başkan Vekili
 4. Sabri Mutlu – Genel Sekreter
 5. Emine HOCAOĞLU – Genel Sekreter Yardımcısı
 6. Durhan GÜLER – Genel Sekreter Yardımcısı
 7. Saim ÖZTÜRK – Muhasip
 8. Ali GÜLER – Veznedar

Üyeliklere: Recep YİĞİTOĞLU, Hasan KIRCI, Fahrettin ÇAKAN, Cengiz FİDANLAR,  Doç. DR. Emin BALKAN, Hatice İNAN, Sait HACIOĞLU, Erhan BAŞOĞLU, Enver KARAKAŞ, Yusuf SABAHYILDIZI, Fikri HAŞAL, Şükrü VATANSEVER, Himi ÖZTÜRK, Fethiye ÖZGÜR, Fikret UZUN, Sevinç MUTLU, Naim ALİMOLLAOĞLU, Yusuf BİLGİÇ, Tahsin UÇAR, İsmet YILMAZTÜRK,  İsmet YILMAZ, Sabri AYDIN, Mustafa RODOPLU, Muazzes YİĞİT, Osman ADALETSEVER. 33 kişilik yönetim.

 

      06.01.2002 tarihinde Eğitim Araçları salonunda  yapılan 11-ci Genel Kurulda Dernek yönetimine seçilenlerin unvanları ve görev bölümleri.

1.      Doç. Dr. Emin BALKAN – Genel Başkan

2.      Sabri MUTLU – Başkan Vekili

3.      Recep YİĞİTOĞLU – Başkan Vekili

4.      Yusuf SABAHYILDIZI – Genel Sekreter

5.      Hatice İNAN, Durhan GÜLER – Genel Sekreter Yardımcısı

6.      Fikret UZUN – Muhasip

7.      Ali GÜLER – Veznedar

Üyeliklere: Alaatin KIRCALI, Emine HOCAOĞLU, İsmet YILMAZ, Meral ÖZGÜR, İsmet YILMAZTÜRK, Hilmi ÖZTÜRK, Fethiye ÖZGÜR, Şaban VAROL, Şükrü VATANSEVER, Ramadan TUNALI, İdris UYSAL, Osman ADALETSEVER, Ayla ERSÖZ’den oluşmuştur.

            Değerli üyeler, sitemize giren sayın gönül dostları. Bu bölümde kuruluşundan bu güne kadar özel hayatlarından fedakarlık yaparak bu cemiyetin yönetimlerinde görev almış üyelerimizi tanıtabiliyoruz. Çünkü bu davaya gönül vermiş Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonumuza üye Kocaeli BAL-TÜRK, İzmir BAL-GÖÇ ve Bursa BAL-GÖÇ Derneklerine üye 30 binin üzerinde üyemiz mevcut. Amacımız BAL-GÖǒün  kuruluşundan bu güne asil yönetimine ve şube açılışlarında emeği geçenleri sizlere tanıtmaktır. Sitede saydığımız BAL-GÖÇ şubelerinden bu gün Osmangazi, Görükle, Kestel, İnegöl, Orhangazi ve Bandırma şubelerimiz faaliyettedir.

                        Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar çeşitli dallarda yapmış olduğu faaliyetleri görmek ve öğrenmek istiyor ve bu çalışmalara katkı koymak arzusunda iseniz derneklerimize, şubelerinize üye olmanız yeterlidir.

            Çünkü tüm faaliyetlerimiz ile ilgili derneğimizde geniş kapsamlı arşivimiz mevcuttur. Ayrıca 3 ayda bir Federasyonumuz tarafından yayınlanan “Balkanlarda Türk Kültürü” dergisini izleyerek de bilgiler edinebilirsiniz.