EĞİTİM TOPLANTISI

 

 

Balgöç Genel merkezinde  ‘ Bulgaristan’da emeklilik hakkına sahip olanların ve yaşlılık aylığı alanların güncel sorunları’ konulu eğitim toplantısı yapıldı.Genel merkez ve şube yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı sonrası aşağıdaki basın bildirisi yayınlandı.

29 Ocak’tan itibaren de iki haftada bir saat 17.00 de Balgöç Genel merkezinde Sosyal Güvenlik Çalışma Grubumuz üyelerimizin ilgili sorunlarını dinleyeceklerdir.

Saygılarımızla...

BALGÖÇ Genel Merkezi 
.


Toplantıda BALGÖÇ Genel Başkanı  Doç.Dr.Emin Balkan ve BALGÖÇ Sosyal Güvenlik 
Çalışma Grubu sorumlusu, konuşmacı Veli Öztürk konuklarla sohbet esnasında

 

BASIN BİLDİRİSİ
.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan (Bulgaristan Emekli Aylıklarının Türkiye’de ödenmesine İlişkin Anlaşma) gereğince, ilgililerin yılda iki defa Ocak ve Temmuz aylarında  hayatta olduklarını kanıtlamak amacıyla YAŞAM BELGESİ doldurup, Bulgaristan Milli Sigorta Enstitüsüne iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde YAŞAM BELGESİ gönderemeyen ilgililerin aylıkları Bulgaristan Milli Sigorta Enstitüsü tarafından durdurulmaktadır.

 Bugüne kadarki uygulamada, boş yaşam belgeleri SSK Başkanlığı Sigorta  İşleri  Genel Müdürlüğünce ilgililerin adreslerine gönderilmekte idi, ancak bu uygulama bir takım gecikmelere sebebiyet verdiğinden, işlemlerin daha sağlıklı ve seri yürütülebilmesi için mevcut uygulamadan vazgeçilmiş olup, YAŞAM BELGELERİ’nin dağıtımı işlemi SSK İl Müdürlüklerine devredilmiştir.

Aylık alanların mağdur duruma düşmemeleri için, her yıl Ocak ve Temmuz aylarının en geç 15’ine kadar, SSK İl Müdürlüklerinden veya BAL-GÖÇ genel merkezi ve şubelerinden temin edecekleri boş matbu YAŞAM BELGELERİ’nin doldurulup, Muhtarlıklara veya SSK İl Müdürlüklerine onaylatarak, Bulgaristan Milli Sigorta Enstitüsüne iletilmek üzere SSK BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Sıhhiye ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde çocuklarının yanında ikamet eden  yaşlılar, Bulgaristan’dan 40 – 50 milyon civarında emekli aylığı aldıklarından dolayı, çocuklarının çalışmakta olduğu kurumlardan sağlık yardımı alamamaktadırlar. Aynı zamanda başka Kurumlarca da (Devlet Hastanesi, Tıp Fakültesi Hastanesi) aynı gerekçe ile sağlık yardımı yapılmamaktadır. Bu konu ile ilgili Derneğimizin girişimleri Ankara nezdinde devam etmektedir