Seçim Mağduriyetini Uluslararası Kuruluşlara Taşıdık

 

04.04.2021 tarihinde yapılan Bulgaristan Parlamento seçimlerinde oy hakları ihlal edilen Bulgaristan vatandaşları adına; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi Denetim ve İnsan Hakları Komitesi, Ulusal Azınlıkların Korunması Sekretaryası, Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlara başvurumuzu yaptık.

Türkçe Metin: Bulgaristan Seçim Yasası, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerdeki oy sandıklarının sayısını 35 ile sınırlıyor (Bu sayı 2016'dan önce 139'du). Bu ayrımcı bir düzenlemedir.

Türkiye'de Türk kökenli birçok Bulgaristan vatandaşı yaşamaktadır. Sayılarının 350 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla ülke geneline dağılmış bu kadar çok insan için 35 sandık yeterli değildir.

Bu yönetmeliğin özellikle Türkiye'de yaşayan etnik Türk toplumu mensuplarının oy kullanmasını önlemek için kabul edildiğine inanıyoruz. Hatta bu, kanun taslağı hazırlama sürecinde bazı aşırılık yanlısı politikacılar tarafından açıkça ifade edildi.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları AB ülkelerindekilerden daha az demokratik haklara sahip olmamalıdır.

Söz konusu kural neticesinde Türkiye'de kullanılan oy sayısı bir önceki seçimlerde 90 bin civarından 20 bin civarına azaldı.

2017 seçimlerinde çok sayıda seçmen oy kullanamadı ve engeller nedeniyle evlerine dönmek zorunda kaldı. Ayrıca, internet üzerinden kayıt yaptırmayan seçmenlerin, oy sandıkları önünde oy verdikleri tarihte Kiril alfabesiyle dilekçe yazmaları istenmiştir. Yalnızca Türkiye'deki seçmenleri hedef alan bu yükümlülük, sandıkların önünde gecikmelere ve uzun sorgulara yol açtı. Bu açıkça oy kullanma hakkının ihlaliydi.

04 Nisan 2021 Milletvekili seçimlerinde de keza aynı engellemeler ve caydırıcılık faaliyetleri devam etti. (Bulgaristan Merkez Seçim Kurulunun 22.03.2021 tarih, 2278 No.lu kararı ile kimlik bilgilerine uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış beyannamenin ibraz edilmesinin yeterli olacağı bildirilmiş olmasına rağmen, seçmenlerin kimlik bilgileri ile örtüşen beyannameleri yırtılarak, kendi el yazıları ile doldurmaya zorlanmışlardır. Sandık komisyon üyeleri dışındaki bazı kişilerce yapılan bu tarz müdahaleler oy verme işleminin durdurulmasına ve yavaşlatılmasına yol açmıştır).

Son olarak, seçim yasasına göre siyasi partilerin yalnızca Bulgar dilinde kampanya yapmasına izin verilmektedir. Nüfusun yaklaşık %10'unu oluşturan Türk kökenli Bulgaristan vatandaşları özellikle bu kısıtlamasından etkilenmektedir. Bu gerçekler, ODIHR / AGİT ve Avrupa Konseyi raporlarında da vurgulanmıştır.

Bu nedenle, Bulgar hükümeti üzerindeki etkinizi kullanmanızı arz ediyoruz.
-Türkiye'de sandık sınırının kaldırılmasını,
-Türkçe siyasi çalışmalara izin verilmesini istiyoruz.

07.04.2021

 

 

Facebook'ta Paylaşın

 


Bal-Göç web sitesi tasarımı ve güncelleme : Erdinç Kahraman