Şirket Adına Kayıtlı Araçların Türkiye’de Kalması İçin Verilen 30 Günlük Süre 90 Güne Çıkartıldı

 

Şirket adına kayıtlı araçların Türkiye’de kalış sürelerini düzenleyen “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 25 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından Türkiye’ye getirilen ve şirket adına kayıtlı araçlara (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere) verilen 30 günlük süre 90 güne çıkartıldı.

Yeni düzenlemede ayrıca, şirket adına kayıtlı araçların Türkiye’den başkası tarafından da çıkartılması kolaylaştırıldı. Önceki düzenlemeye göre, yabancı şirketlere kayıtlı araçların başkası tarafından Türkiye’den çıkartılmak istenmesi durumunda vekalet veren ve vekalet alan kişinin gümrük idaresine birlikte gitmeleri gerekirken; artık elçilik, konsolosluk veya noterlerde onaylatılmış bir vekaletname olması halinde gümrük idaresine başvuru anında vekalet alanın bulunması yeterli olup vekalet veren kişinin bulunmasına gerek olmayacak.

Bu düzenlemeyle yurt dışındaki vatandaşlarımızın önemli bir talebine cevap verilmiş oldu. Böylece, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın şirket adına kayıtlı araçları 90 gün boyunca Türkiye’de kalabilecek. Zira, yurt dışından yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir kısmı şirket adına kayıtlı araçlarla ülkemize gelmekteler. Ortalama izin süreleri 5 hafta (35 gün) olan yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu süreyi Türkiye’de geçirmek istemeleri durumunda önceki düzenlemeden dolayı ya önemli cezalara muhatap olmakta ya da ceza ödememek için tatillerini yarıda kesip Türkiye’den çıkmak durumunda kalmaktaydılar. Sürenin 30 günden 90 güne çıkmış olmasıyla şirket araçlarıyla gelen vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmış oldukları bu sorun çözülmüş oldu.

Şahıs üzerine kayıtlı araçların Türkiye’de 730 gün kalma süresine dair ise herhangi bir değişiklik olmadı. Yeni düzenlemeyle birlikte şirket üzerine kayıtlı araçlar Türkiye’de 90 gün, kişilere kayıtlı araçlar ise 730 gün kalabilecek.

Söz konusu Kanunun metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190725-3.htm

30.07.2019

 

 

Facebook'ta Paylaşın

 


Bal-Göç web sitesi tasarımı ve güncelleme : Erdinç Kahraman