Bal-Göç Kestel Şubesine Geçici Yönetim Atandı

Son 1 yılı aşan zaman zarfında BAL-GÖÇ Kestel Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile gerek şubede ve gerekse genel merkezde müteaddit defalar görüşülmüş, en son  03.10.2017 tarihinde Genel Merkez Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına kendileri davet edilerek Kestel Şubemizdeki gelişmeler değerlendirilmiştir.

Kestel Şubemiz Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı bu en son toplantıda Kestel BAL-GÖÇ Şubemiz ile ilgili iddia ve ithamlar dahil olmak üzere geniş değerlendirmeler yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda 10.10.2017 tarihinde yapılması planlanan Genel Kurulun, usulüne uygun bir şekilde üyelere tebligat yapılmadığı için İl Dernekler Müdürlüğü tarafından dava açılmak suretiyle iptal edileceği anlatılmış olup; kendileri de bu konuyu kabul etmişler ve genel merkez yürütme kurulunun ilk toplantısının Kestel Şubemizde yapılıp istişare ile yol haritası belirlenmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Ancak;

genel merkezin bu birleştirici ve iyi niyetli yaklaşımına rağmen

kongre takviminin ve duyurusunun yasaya uygun ve şeffaf bir şekilde yapılmasına dair genel merkezin açık emrine rağmen,

genel merkeze bilgi de vermeden  Genel Kurul yapmak suretiyle tüzüğümüzün 6. Maddesini ihlal etmişlerdir.
 
Bunun üzerine Kestel Şubesindeki gelişmeleri değerlendiren Genel Merkez Yönetim Kurulu 17.10.2017 tarih ve 2017/11 sayılı kararıyla 10.10.2017 tarihinde yapıldığı belirtilen Genel Kurulda seçildiği iddia olunan  KESTEL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİ, DENETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİ TOPLUCA GÖREVDEN ALINMIŞTIR.

Aynı toplantıda alınan kararla Kestel Bal-Göç Şubesi Üyesi Sabri Zümre Bal-Göç üyeliğinden ihraç edilmiş, son dönem şube başkanı Erhan Murat ise disiplin kuruluna sevk edilmiştir.

 

İl Dernekler Müdürlüğü ve hukukçularla yapılan istişareler neticesinde Kestel Şubesi'ni olağan genel kurula götürmek ve şubenin iş ve işleyişlerini yürütmek üzere geçici yönetim kurulu atanmıştır.

Kestel Şubemize yeni atanan yasal ve tam yetkili yönetim görevinin başındadır.İsimleri aşağıdadır:
 

01. Caner HACIOĞLU
02. Rami MUTLU
03. Aygül IŞIK
04. Hüseyin ADALETSEVER
05. İrfan AVCI
06. Kazım KOCABAŞ
07. Orhan HÜR
08. Fami KORKMAZ
09. Ebru KADER
10. Ferhan MUTLU
11. Tahsin HACIOĞLU
12. Mustafa VATANSEVER

 

Camiamıza,üyelerimize duyurulur.

 

 

Facebook'ta Paylaşın

 


Bal-Göç web sitesi tasarımı ve güncelleme : Erdinç Kahraman