Sayın Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na Ziyaret

 

Ziyaretin başında, ağırlıklı olarak Bursa'dan olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelmiş göçmen dernek temsilcileri tek tek kendilerini Sayın Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na tanıttılar.

Birçok dernek temsilcisinin Sayın Başbakan Yardımcısını tebrik ve başarı dileklerinden sonra sözü Bal-Göç ve BGF Genel Başkanımız Prof. Dr. Yüksel Özkan aldı. Dört ana başlıkta toplanan sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı dört ayrı dosya Sayın Başbakan Yardımcısına takdim edildi.

Genel Başkanımız özetle, Sayın Müezzinoğlu ile başlayan Balkanlı soydaşlarımızın sorunlarının çözüm sürecinin devam etmesi gerektiğini anlattı. TİKA ve YTB gibi kurumların bağlı olduğu bir bakanlığa, eski bir STK başkanı ve hemşerimizin gelmiş olmasının “damdan düşenin halini damdan düşen anlar” misali kendilerinde büyük bir umut oluşturduğunu; sorunların çözümüne yönelik çabaların daha da hızlanarak devam edeceğini umduklarını belirtti.

Sayın Başbakan Yardımcısına takdim edilen ve dört ana başlıkla toplanan dosyalarda, sadece sorunlar değil aynı zamanda çözüm önerileri de sunuldu.

Son konuşmayı Sayın Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yaptı. Yaklaşık 20 dakika süren, uzun, anlamlı ve bize umut veren bir konuşma idi.

-Sorunların çözümü konusunda Sayın Müezzinoğlu'nun açtığı yoldan hep beraber yürüneceğini

-Kendisine verilmiş olan bu görevin aslında şahsına bir güven ifadesinden çok, Balkanlı hemşerilerimize duyulan güvenin eseri olduğunu,

-Müezzinoğlu'nun yaptığı gibi sahadakilerle; yYani STK’ larla çalışacağını, her adımda istişare edeceğini, TİKA'nın Balkanlar çalışmasında yöreye hitap eden mutlaka bir STKnın TİKA’nın yanında yer alacağını ve oraya TİKA ile birlikte gideceğini

-Kendisine sunulan dosyadaki sorunları bildiğini BAL – GÖǒün sunduğu çözüm önerilerinin bürokratlarla yapılacak teknik çalışmalardan sonra büyük olasılıkla BAL - GÖÇ ün önerileri doğrultusunda sonuçlandırılacağını

-Bugün, bu akşamın bir milat olduğunu, STK Yöneticilerine açık ve net bir görev verdiğini, STK yöneticilerinin artık sorunların çözümü için koşturan kişi kimliğinden çıkarak yeni ufuklar için proje üreten durumuna gelmesi gerektiğini, Balkanlarda yaşayanların kendi değerlerine, gelenek ve göreneklerine dönmesi için sahiplenme anlamında çok daha geniş çalışmalar yapmaları ve proje üretmelerini istedi. Her STK yetkilisine ve üyesine görev veriyorum, bağınız olduğu yöreye gidin, oradakilerle kaynaşın, onlara katkı verin, destek olun dedi.

Yurt dışından gelen Türk ve Müslüman asıllı öğrenciler ile özel olarak ilgilendiklerini ve bu ilgilenme, katkı boyutunun daha da genişletileceğini, şu anda işlevsiz durumda olan YTB il temsilciliklerin kaldırılarak yerine her üniversitede YTB ofisi açmak suretiyle daha etkin hale getirileceğini belirtti.

Diploma denklikleri ile ilgili çalışmanın konunun uzmanı olan YÖK’ün denetim ve kontrollünde devam edeceğini belirtti.

Ziyarete Katılan Dernekler:
Bursa BAL-GÖÇ
İzmir BAL-GÖÇ
Kocaeli BAL-TÜRK
İstanbul Kartal Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği
Yalova BAL-GÖÇ
Sakarya Dış Türkler ve Akraba Toplulukları Federasyonu
EGE Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu
İZBALDEF
İzmir Trakyalılar Derneği Başkanı
Samsun Balkan Türkleri Derneği
Osmanpazarı ve Eskicuma Göçmenleri Derneği
Mestanlılar Derneği
Koşukavaklılar Derneği
Koşukavaklılar Derneği
Cebel Derneği
GÖÇ-TÜRK Federasyonu
FİL-DER
Eğridereliler Derneği
Balkan İş Adamları Derneği
ULUBALDEF
Uluslararası Balkan Federasyonu

 

 

 

 

 

Habere ait DİĞER FOTOĞRAFLARI, Balkan Adlı Facebook Sayfamızda Görmek İçin BURAYA tıklayınız.

 

Facebook'ta Paylaşın

 


Bal-Göç web sitesi tasarımı ve güncelleme : Erdinç Kahraman