Balkanlardaki kültür mirasımızın korunması için desteğinizi bekliyoruz

 

        

KÜLTÜR MİRASIMIZIN KORUNMASI GEREKLİDİR

         Balkanlarda etnik çeşitlilik , bölgenin zengin bir kültür mirasına sahip olması ile sonuçlanmıştır. 1990 'larda başlayan parçalanmalar ve yıkıcı çatışmalar sonrasında bu miras bir hayli zarar görmüştür. Daha öncesinde baskıcı rejimlerin uygulamaları da bazı azınlık kültürlerini yok olmanın eşiğine getirmiştir. Sonrasında yaşanan silahlı çatışmalar, insan hayatına olduğu kadar insan hayatının ayrılmaz bir parçası olan kültürlere de büyük hasarlar vermiştir.

         Yaşlı ve köklü bir medeniyet tarihine sahip olan Avrupa kıtası üzerinde binlerce yıldır pek çok kültür egemen oldukları topraklara bıraktıkları eserlerle , kıtanın değişmez mozaiğini oluşturdu . Bu mozaik üzerindeki değişik kültürlerin desenleri yıllar geçtikçe ayrılmaz birer parça haline geldi. Etnik çeşitlilik Avrupa kıtasının gurur duyması gereken bir özelliktir.

         Her ne kadar bu desenleri oluşturan kültürlerin birbirlerinden farklı oldukları ve beraber olamayacakları düşünülse ve savunulsa da , aslında hepsi iç içe geçmiş bir dokumayı oluşturuyor. Bu dokumanın içinden , Türk kültürünün ayrıştırılması , ipliklerin bir süre sonra onarılamayacak şekilde sökülmesine neden olacaktır.

         Mostar'daki köprü, Saray Bosna'daki bir han yada Bulgaristan'daki bir caminin  bölgede yaşayan diğer etnik kültürler ile birlikteliği yüzlerce yılı bulmaktadır. Bu eserler üzerinde inşa edildikleri toprakların bir parçası olmuştur. Onlara saygı göstermek ve koruma altına almak , hangi etnik topluluktan olursa olsun bölgenin ortak tarihine gösterilecek bir saygının ifadesi olacaktır.

         Örnek olarak ,Bulgaristanda bulunan Balçik Şehrindeki  Camiinin alt katı yapılış amacı dışında içkili restoran olarak kullanılmaktadır. Bir diğer örnekte , Bulgaristan'ın Filibe kentindeki Taşköprü Camii , bar ve restaurant olarak İtalyanlar tarafından işletilmektedir . Taşköprü Camii , yüzlerce yıl içinde ibadet edilmiş , bölgede yaşayan insanların inançlarına barınak olmuştur. Söz konusu eserlerin inşaa ediliş amacı dışında kullanılması bölge halkı için , hergün sızlayan bir yara gibidir. Bugün bar olarak kullanılan bu camiye gerekli saygının iadesi gerekmektedir. Bu camii ,bizim dünyamızın hızla yok olan , diğer bir deyişle de hızla yok edilen bir tarihi mirasımızın bir parçasıdır. Bugün başlatacağımız kampanyamızın da simgesi olacaktır. Bu tür örnekler çoğaltılabilir. Bunun yanında , Balkanlarda yıkılan, yakılan , yok edilen ve maddi imkansızlıklar yüzünden onarılamayan yada yerel ve merkezi idareler  tarafından onarılmasına müsaade edilmediği için , gün geçtikçe yok olma sürecini yaşayan kültürel mirasımız mevcuttur. Bunların aslına uygun korunması ve kullanılması gerekmektedir.

         Bu hususta bu eserlerin bulunduğu yerlerdeki yerel birimlerin , kültürel mirası oluşturan tarihi eserlere sahip çıkması , başta UNESCO' nun ve Uluslar arası örgütlerinde bu olaya hassasiyet göstermesi ve gereğini yapması için göreve davet ediyoruz.

         Bundan başka Ülkemizdeki kurum ve kuruluşları da bu konulara , daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bizler Bal Göç olarak vatandaşlarımızın yapacakları yardımları ilgili kurum ve kuruluşlara duyurma  görevi  yanında yapılacak yardımları  bizzat yerine ulaştıracak ve büyükelçilik ve balkanlardaki vakıf yöneticileriyle işbirliği yaparak  kampanyanın takipçisi olacağız.

        Bu nedenle bugün başlattığımız kampanya ile ilgili olarak hayırsever vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın  kampanyamıza destek vermesini istiyoruz. Bu konuda  bize destek verecek olanlar için Finansbank Bursa Şubesinde  bu kampanya için hesaplar açılmıştır.  Bize vereceğiniz maddi ve manevi destekler için şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz.

 

 

                                                                   Doç. Dr. Emin Balkan

                                                                  Bal göç Genel Başkanı

 

Finansbank Bursa Şb.si

TL.Hesabı   11657539

EU.Hesabı   11295272