Basın Bildirisi: Emekli Aylıkları

 
 

01.11.2004

Bulgaristan emekli aylıklarını Türkiye’de alan soydaşlarımızdan bir
kısmının aylık ödemeleri durdurulmuştur.
Yaptığımız araştırma sonucu, söz konusu kesintilerin başlıca
sebebinin;  senede 2 defa (Ocak ve Temmuz aylarında) gönderilmesi
gereken yaşam belgelerinin, Bulgaristan Sigorta Enstitüsüne ulaşmadığından veya
yanlış doldurularak gönderildiğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Soydaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesini teminen;
Aylıkları durdurulan soydaşlarımızın, SSK İl Müdürlüğüne veya BAL-GÖÇ
Genel Merkezine başvurmaları önemle duyurulur.

NOT: Kesilen aylıklarla ilgili isim listesi BALGÖÇ Genel Merkezinde
bulunmaktadır.