Nuri Turgut ADALI' yı kaybettik

 

         Nuri Turgut Adalı, 1922 yılında Mestanlı'nın Adaemirler (Ostrovets)
köyünde doğdu. Şumnu'da Nüvvab okulunun tali kısmını bitirdikten sonra
kaydını yaptırırak ali bölümüne de başladı. Fakat siyasi nedenlerle
öğrenimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Birkaç yıl öğretmenlik yaptı.
Totaliter rejim ona milliyetçi damgasını vurdu. Buradan öte artık onun
çileli hayat yolculuğu başlamış oldu.
Genel olarak yaşamının 23 yılını cezaevlerinde geçirdi. On  sene kadar
sürgünde çürütüldü. Onun hayatı baştanbaşa bir özgürlük savaşıdır.
Kendisinde özgün savaşçı ve şair yüreği var. O cezaevlerinde ,
tutukevlerinde ve toplama kamplarında yalnız değildi, birçok yeni
arkadaşları vardı. Umudunu asla yitirmedi, gönlündeki anavatan ve millet
sevgisini avuç avuç başkalarına da dağıttı.
Nuri Turgut Adalı, Bulgaristan'da Türklük ve din uğruna üç defa
kızılların zindanlarına düştü.
Ölüm kampı olarak bilinen Belene Adası'nda 1952, 1960 ve 1985 yıllarında
toplam beş yıl kaldı. 15 yıl da Eski Zağra hapishanelerinde yattı.
1989'da yurtdışı edilerek zorunlu göçle anavatanı Türkiye'ye geldi. 1995
yılında Bursa'da  "Hapishaneden Sesler" başlıklı şiir kitabını
yayımladı.
08.08.2004 tarihinde doğduğu evde dünyaya gözlerini yumdu.09.08.2004'de
köyün mezarlığına defnedildi.Cenazesine BALGÖÇ  Genel Başkanı Doç.Dr.Emin Balkan, BALGÖÇ Genel Başkan
Yardımcısı Sabri Mutlu ve BALGÖÇ Ketsel Şube Başkanı Nejdet Hamzaoğlu
katıldılar.
Cenazeye Bulgaristan Tarım Bakanı Mehmet Dikme, HÖH Genel Başkan
Yardımcısı, Milletvekili Kasım Dal ve HÖH  Milletvekili, İnsan Hakları
ve Dini İşlerden Sorumlu Komisyon Başkanı Ahmet Hüseyin de katıldılar.
 

 

 

 

.

.

.