Bulgaristan’da Yüksek Öğrenim Şansı ve Yaşanan Sorunlar

 

 

Türkiye’deki ÖSS sonuçlarına göre açıkta kalan gençlerimize son yıllarda Bulgaristan Üniversiteleri büyük ilgi göstermektedirler. Bu Üniversiteler Türkiye’deki özel Üniversitelere kıyasla daha ekonomik şartlarda eğitim verdiklerini, diplomalarının Avrupa Birliği ve Türkiye’de geçerli olduğunu ve çifte vatandaşlara 50% indirim sağladıklarını ifade etmektedirler. Bu cazip imkanları gören gençlerimiz Bulgaristan Üniversitelerine yoğun kayıt yaptırmaktadır.

Fakat, kayıt sonrası yaşanan sıkıntılar gün geçtikçe artmakta ve çözümlenmemektedir.

Bu sıkıntıları sıralarsak;

 1. YÖK’ün ÖSS katalogunda yer alan kontenjanları kazanıp bitirenlerin diplomaları Türkiye’de sınavsız tanınmaktadır. Ayni bölümlerde YÖK’ün kontenjanı dışında okuyanların diplomaları ise Türkiye’de denklik sınavı sonrası kabul edilmektedir.

  14.07.1996 tarihli ve 22696 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmenliği seviye tespit sınavı getirmektedir. Bu tarihten önce kayıt yaptıranların hakları saklı kalacağı ifade edilmesine rağmen YÖK bu haklardan mezunlarımızı yararlandırmamaktadır.

   

 2. Başarı oranı % 0 – 1 arası olan bu denklik sınavını alamayanlar lise mezunu olarak görüldüklerinden askerlik ve mesleki çalışma haklarından yararlanamamaktadırlar. Dolayısıyla asker kaçağı ve kaçak işçi olarak toplumumuzda var olma mücadelesi vermektedirler. Bir kısmıda Ülkemize giriş yapamadıklarından zorunlu olarak Bulgaristan’da kalmaktadırlar.

   

 3. Bulgaristan’daki öğrencilerimizin yurt temini ve kaliteli yurt bulma soruları devam etmektedir.

   

 4. Çifte vatandaşların 50% indirim yaptığını bildiren Bulgaristan hükümeti Bulgar soyundan olup diğer ülkelerden gelen öğrencilere Türklere nazaran daha başka kolaylıklar sağlamaktadır. Bu Avrupa Birliğine aday Bulgaristan’ın vatandaşları arasında ayırım yaptığının kanıtıdır.

   

 5. Zor ekonomik şartları içinde okumaya giden gençlerimiz, ara sınıflarda ekonomik sıkıntılardan dolayı eğitimine ara vermek zorunda kalıyorlar.

   

 6. Türkiye’den giden öğrencilerimize bazı fakültelerde sınavlarda haksız zorluklar çıkarılmaktadır.

Son yıllardaki yaklaşık 1500 mezun 2000 civarında öğrencimizin sorunlarının çözümlerini ararken yeni kayıt yaptırmasını isteyenlerinde bu sorunları bilerek hareket etmelerini arzu etmekteyiz.

Bulgar Üniversite temsilcileri ve Türkiye’deki aracı kurumların ticari beklentiler içinde gençlerimize Bulgaristan’da Yüksek Öğrenimin Cazibesini anlatırlarken karşılaşılan sıkıntıları dile getirmemelerini BAL-GÖÇ olarak kabul edemeyiz.

Şu anda Ülkemizde yeni YÖK yasası hazırlanırken, bu kanayan denklik sorunumuzun çözümü için hükümet ve YÖK’ü duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Yetkililere BAL – GÖÇ Eğitim komisyonu olarak aşağıdaki çözüm yollarını önermekteyiz.

 1. Yeni YÖK yasasında bir kareye mahsus geçici ek madde ilave ederek mezunlara denklik verilmesi.

   

 2. İki devlet arasında yapılacak olan anlaşma ile karşılıklı diplomaların tanınması.

   

 3. Mezun gençlerimize Türkiye’deki ilgili Üniversite bölümlerinde uyum kursları verilerek, denklik alabilmelerini sağlamak.