YABANCI ÖĞRENCİLERE İKAMET MÜJDESİ

 

 

            İçişleri Bakanlığı’nın 13 Mart 2003 gün ve 47 sayılı genelgelerine istinaden; ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırarak halen öğrenimine devam eden, ancak geçerli ikamet tezkeresi bulunmayan Bulgaristan, Ahıska Türk, Çin (Doğu Türkistan), Afganistan, Irak, Yunanistan (Batı Trakya), Kosova, Bosna-Hersek uyruklu öğrencilerin okullarına devam edebilmeleri için birer yıl süreli harçsız ve cezasız ikamet tezkeresi düzenlenecek.

         Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre bu tezkerelerinin düzenlenmesinde; “Öğrencinin okuduğu okul tarafından düzenlenip, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nce onaylanan Yabancı Öğrenci Bildirim Formu, yabancı öğrencilerin Türkiye’de kaldıkları sürelerde geçimlerini meşru bir şekilde sağladıklarını belgelemeleri gerektiğinden, söz konusu öğrencilerin geçimlerini yurtdışından gelen para ile veya burs alarak sağladıklarını belgelemeleri veya Türk vatandaşı olan ya da Türkiye’de bulunan birinci derece yakınları tarafından sağlanacağını noter aracılığıyla taahhüt etmeleri, bunlardan pasaport sorunu olanların pasaportlarının sürelerini uzatmalarına olanak sağlamak üzere; pasaport sürelerine bakılmaksızın ikamet tezkerelerinin düzenlenmekle birlikte pasaport veya yerine geçen bir belge ya da ilmühaberi temin etme çabalarını sürdürmeleri konusunda kendilerine tebligat yapılacaktır” denildi. Açıklamada ayrıca, bu şekilde ikamet tezkeresi verilmiş olan öğrencilerin Türkiye’de izinsiz ikametli olarak kalan anne ve babalarına Türkiye’de uzun süreli ikamet izni verilmeyeceğinden vize anlaşmalarının kendilerine bahsettiği sürelerle ülkemizde kalabilecekleri kendilerine tebliğ edilecek, bu arada süreli yurda giriş kararından etkilenmemeleri amacıyla 15 günü aşmayacak şekilde çıkışlarını sağlamak amacıyla harçsız ve cezasız ikamet tezkeresi düzenleneceği belirtildi.