Soydaş öğrenci ve ailelerine ikamet izni verilebilmesi için talep edilen belgeler

 


İçişleri Bakanlığı’nın 13 Mart 2003 gün ve 47 sayılı genelgelerine istinaden; ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırarak halen öğrenimine devam eden, ancak geçerli ikamet tezkeresi bulunmayan Bulgaristan, Ahıska Türk, Çin (Doğu Türkistan), Afganistan, Irak, Yunanistan (Batı Trakya), Kosova, Bosna-Hersek uyruklu öğrencilerin okullarına devam edebilmeleri için birer yıl süreli harçsız ve cezasız ikamet tezkeresi düzenlenecektir.  

SOYDAŞLARIMIZDAN İKAMET İZNİ VERİLEBİLMESİ İÇİN TALEP EDİLEN BELGELER:

            A-ÖĞRENCİLER

            1-Pasaportu

            2-Okulundan tasdikli Yabancı uyruklu öğrenci formu , OKULUN DEVAMLI ÖĞRENCİSİ  İSE DOLDURULACAK (1 adedi okulunca tasdik edilip öğrenciye verilecek, kalan 2 adedi Öğrenim kurumunca İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Pasaport Şube Müdürlüğüne gönderilecek.)

            3-Geçimlerini yurtdışından gelen para ile veya burs olarak sağladıklarını belgelemeleri veya Türk Vatandaşı olan ya da Türkiye’de bulunan 1.nci derece yakınları tarafından sağlanacağını noter aracılığıyla hazırlanan taahhütname.

            4-Pasaportu yoksa veya süresi yoksa yerine geçen bir belge (Seyahat belgesi) yada Tabiiyet ilmühaberi (Uyruğunda bulunan ülke makamlarınca verilen kimlik v.s.) Pasaportu olmayanların kendilerine  (Veli-Vasisine) tebligat yapılacak olup pasaport temin ettiklerinde derhal Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

            5-İlk defa ikamet izni alacaksa 3 adet ikamet beyannamesi, daha önce ikamet izini almış ise (3 aylıklar dahil) 1 adet ikamet beyannamesi Daktilo veya Tükenmez kalem ile pasaportlarına uygun şekilde doldurulacak.

            6-İlk defa ikamet tezkeresi alacaklardan 6 adet, daha  önce ikamet izni almış olanlardan 3 adet vesikalık fotoğraf.

            7-45.000.000 TL. İkamet tezkere bedeli.

            8-Öğrencilere İl ve İlçelerdeki mevcut okullarda öğrenim görüyorsa ikamet izin verilecektir.

 
B-ÖĞRENCİNİN ANNE-BABASINA

            İkamet izni verilen öğrencinin Türkiye’de izinsiz ikametli olarak kalan Anne-Babasına TÜRKİYE’DE UZUN SÜRELİ İKAMET İZNİ VERİLMEYECEĞİNDEN  vize anlaşmalarının kendilerine bahşettiği sürelerle Ülkemizde kalabilecekleri hususunda tebligat yapılacak, SÜRELİ OLARAK TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI KARARINDAN ETKİLENMEMELERİ AMACIYLA bir defaya mahsus 15 GÜN SÜRELİ ÇIKIŞLARINI TEMİNEN İKAMET İZNİ VERİLECEKTİR.

            Bu şekilde ikamet izni almak isteyenlerden

            1-Pasaportu

            2-İlk defa ikamet izni alacaksa 3 adet, daha önce ikamet izni almış ise 1 adet İKAMET BEYANNAMESİ (pasaportlarında yazan ad ve soyadlarına göre daktilo veya okunaklı el yazısı ile doldurulacaktır.)

            3-İlk defa ikamet izni alanlardan 6 adet, daha önce almış olduğu ikamet izni var ise 3  adet Vesikalık fotoğraf.

            4-45.000.000 TL. İkamet Tezkere bedeli.

            5-15 gün süreli ikametine izin verilmesi hususundaki İl Emniyet Müdürlüğü (Evrak Arşiv Şubesinden) havaleli dilekçesi.

 

NOT: Yukarıda belirtilen sebeplerle ikametlerine izin verilen Öğrenci, Anne ve Babasından HARÇ VE CEZA ALINMAYACAKTIR.