Bulgaristan'daki çalışma sürelerinin birleştirilmesiyle ilgili BALGÖÇ'ün başlatmış olduğu kampanyaya  başvurular 23.08.2003 tarihinde sona ermiştir.

 
 

 Bulgaristan’da geçen çalışma süreleri hakkında basın bildirisi

 

 BASIN BİLDİRİSİ


   Bulgaristan’dan 1968 yılından beri göç etmek zorunda kalan soydaşlarımızın,  oradaki
   çalışma süreleri halen Türkiye’deki çalışma süreleri ile birleştirilememiştir.

   1968 yılında yapılan Bulgaristan – Türkiye göç anlaşmasının 12. maddesine göre,   
   Bulgaristan’daki çalışmalarla ilgili belgeler soydaşlarımızdan alınıp, Bulgaristan Milli Sigorta
   Enstitüsüne bağlı il şubelerinde muhafaza edildiğine dair belgeler, göç eden soydaşlarımıza o 
   yıllarda verilmişti.Ancak, bugüne kadar söz konusu belgelere göre herhangi bir prim
   transferi gerçekleşmemiştir.  

Bulgaristan şartlarına göre emekliliklerini hak etmiş, göç anlaşmasıyla Türkiye’ye gelen soydaşlarımızın çoğu emekli olamadan vefat ederek aramızdan ayrılmıştır. Az sayıda kalan mağdur soydaşlarımızın emeklilik başvuruları da Bulgaristan vatandaşlığından çıkarıldıkları gerekçesi ile reddedilmektedir. 

1989 zorunlu göçü ile Türkiye’ye gelen soydaşlarımızdan sadece emekliliklerini hak edenler, Bulgaristan’daki maaşlarını Türkiye’den alabilmektedirler. Ancak çok sayıda hak sahibi, Bulgaristan’daki hizmetlerinin dikkate alınmaması nedeniyle,  mağdur durumdadırlar. Örneğin Bulgaristan’da 20yıl – Türkiye’de de 14 yıl, toplam 34 yıl hizmeti olmasına rağmen emekli olamamaktadırlar. 

Soydaşlarımızın bütün bu mağduriyetlerinin giderilmesi için, Bulgaristan ve Türkiye arasında kapsamlı bir Sosyal Güvenlik anlaşmasının imzalanması acilen gerekmektedir. 

Bu güne kadar iki ülke yetkilileri, bizlere bu konuya önem verdiklerini ve çözümünün gerçekleşmesi için çalışacaklarını beyan etmişlerdir. Hatta iki ülkenin ilgili komisyonları bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmış olmalarına karşın bu sorun hala çözülmemiştir. Mağduriyetleri söz konusu olan soydaşlarımızın sıkıntıları had safhadadır. 

Kuruluşundan bugüne BAL-GÖÇ sürekli iki ülke yetkililerine sorunu ve önemini gündeme getirmiş olup, bu defa mağdur soydaşlarımızın çalışma ve kimlik bilgilerini içeren yazılı başvurularını alıp Avrupa Birliğine girmek için hazırlanan her iki ülke yetkililerine,  Avrupa Birliği ve  Uluslar arası Çalışma Örgütü (İLO)’nün ilgili komisyonlarına taşıyacaktır.

Bu günden itibaren mağdur soydaşlarımızın BAL-GÖÇ Genel Merkez ve şubelerimize başvurarak, hazırlamış olduğumuz ilgili formları en kısa zamanda doldurmaları gerektiği kamuoyuna duyurulur.

 

Doç. Dr. Emin BALKAN
BAL-GÖÇ Genel Başkanı

 

.