Bulgaristan’da yapılacak Mahalli Seçimler

 
T.C.

BURSA VALİLİĞİ

Emniyet Müdürlüğü

SAYI : B.05.1.EGM.4.16.00.49.01.02/ 17.09.2003 Dsy.41132-03/6494

KONU : Bulgaristan’da yapılacak Mahalli Seçimler

BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA

BURSA

İLGİ : 01.09.2003 Gün ve B.05.1.EGM.0.13.05.03.M.147/28721-135 sayılı genelge

26 Ekim 2003 Tarihinde Bulgaristan’da yapılacak olan Mahalli Seçimlere katılmak üzere
05.05.2001 tarihinden 05.08.2001 tarihine kadar ikamet tezkeresi verilen Bulgaristan uyruklu soydaşlarımızdan ikamet tezkeresi aldıktan sonra çıkış yapmayanlar ve çıkış giriş yapıp da tekrar çıkış yapmayanlar ile 01.07.2001 tarihinden önce giriş yapıp ya da ikamet tezkeresi almamış ve cezalı duruma düşenlere, pasaport sürelerine bakılmaksızın harçsız, cezasız ve yurda giriş yasağı konulmadan çıkışlarını teminen 15 gün süreli ikamet tezkeresi verilecektir. Bu durumda olan Bulgaristan uyruklu soydaşlarımızın; Valilik makamına yazacakları dilekçe,  pasaportlarının son giriş ve resimli sayfalarının fotokopisi, önceden ikamet tezkeresi olanların iki adet resim ve eski ikamet tezkeresi, ilk defa alacak olanların yedi adet resim ve pasaportları ile birlikte İlimiz Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şübe Müdürlüğüne 25 Ekim 2003 günü saat 17.00 kadar şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
 
Bu durumda olan İl merkezi ve ilçelerimizde ikamet eden soydaşlarımıza derneğiniz aracılığı ile duyurulmasını Rica ederim.

 

M. Yaşar ÇATAL

3. Sınıf Emniyet Müdürü

Emniyet müdürü a.

Emniyet Müdürü Yardımcısı V.