Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapıldı

 

 

.

 

.

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 

             

SAYI     : B:13.2.SSK.5.0.1.11.00.00/XI-ROM-031-372287

                                                                                                                        Ankara

KONU   : Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi                                  22.05.2003

 

 

 

GENELGE 

                                                                         8 – 16 EK

 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında 06.07.1999 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, 30.05.2000 tarih 24046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.03.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sözleşmenin uygulamasına yönelik olarak hazırlanan “Açıklama” ektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında imzalanmış bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 2. maddesine göre Türkiye bakımından aşağıdaki mevzuat uygulanacaktır. 

 

I.                    İşçileri kapsayan Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşleri Sosyal Sigortalar Kanunu    (Malullük, Yaşlılık, Ölüm, İş kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık  ve  Analık)

 

II.                 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20’nci maddesine tabi olan sandıklarla   ilgili mevzuat. (Malullük, Yaşlılık, Ölüm, İş kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık)

 

III.               Devlet memurlarının emeklilik haklarını düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (Malullük, Yaşlılık ve Ölüm)

 

IV.              Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu (Malullük, Yaşlılık ve Ölüm)

 

Kurumumuz ile Romanya sigorta kurumları kendi resmi dillerini kullanarak yapacakları yazışmalarda  seri haberleşmeyi sağlamak, bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve tercüme külfetini azaltmak maksadıyla uygulamada karşılıklı olarak kullanılmak üzere Türkçe – Romence olarak 16 adet formüler ihdas edilmiştir.

 

Kurumumuz tarafından kullanılacak formüllerde TR/R, Romanya Kurumları tarafından kullanılacak formülerler R/TR rumuzuyla adlandırılmış olup,formülerlerin basımı ve dağıtımı konusunda Müdürlüklerimize ayrıca bilgi verilecektir. Formülerlerin kullanımına başlanana kadar işlemlerin yazışma ile yapılması gerekmektedir.

 

 

Formülerlerin ön sayfasında; hangi amaç için kullanılacağı, Sözleşme ile İdari Anlaşmanın hangi maddelerin tatbikatı ile ilgili olduğu belirtildiği gibi her formüler kullanımını kolaylaştırmak ve açıklık kazandırmak amacıyla dipnotları ile de tamamlanmıştır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini, tereddüt edilen hususların Genel Müdürlüğümüzden sorulmasını rica ederiz.

 

 

 

 

Nazmi GÜLEYUPOĞLU                               Prof. Dr. Gürol BANGER
Genel Müdürü                                                 Kurum Başkanı

 

.

 

.