Konut kooperatiflerine snrl sayda yeni ye kayd yaplacaktr.

 

Bulgaristandan zorunlu ge tabi tutulan ve daha sonra Trk vatandalna kabul edilenleri konut sahibi yapmak zere 1991 ylnda balatlan almalar erevesinde bavuruda bulunanlarn bir ksm konut sahibi olmu, bir ksmna yatrdklar avans tutarlar geri denmi, byk bir ksm ise bugne kadar konut sahibi olamamtr.

Bu nedenle, Devlet tarafndan balatlan bu uygulama dolaysyla, avans demesinde bulunan ve bugne kadar konut sahibi olamayan vatandalarmzn maduriyetlerinin giderilmesi amacyla 29.03.2003 tarih ve 4833 sayl Mali Yl Bte Kanununun 38.nci maddesinde aadaki dzenlemeye yer verilmitir.

Bulgaristandan zorunlu ge tabi tutulan ve daha sonra Trk vatandalna alnanlardan, konut veya arsa almak zere bavuruda bulunarak, ngrlen avans alan banka hesaplarna yatrm olanlarn (avanslar iade edilenler hari) kurduklar kooperatiflere, mlkiyeti Hazineye ait arsa veya arazileri, metrekare deeri 01.04.2003 kadar altyzbin 01.04.2003 sonra bir milyon Trk Lirasndan aa olmamak zere harca esas deerinden satmaya; sat bedelinden, avansn yatrld tarihteki T.C. Merkez Bankas Amerikan Dolar al kurundan karlnn, satn yaplaca tarihteki T.C. Merkez Bankas Amerikan Dolar al kuru karl Trk Lirasna evrilerek bulunan tutar mahsup etmeye ve bu konudaki esas ve
usulleri belirlemeye Maliye Bakan
yetkilidir.

Ad geen kanun ve Milli Emlak Genel Mdrlnn yaynlad 260sra no-lu Genel Tebli dorultusunda kooperatiflerimize, geici ihalesi yaplm olan Kestel Souksu kynde bulunan yerlerden daha fazla gmenin yararlanmas iin kanunda belirtilen artlar tayanlardan snrl sayda yeni ye kayd yaplacaktr.

Bilgilerinize arz ederim.

Adres: 19.09.2003

S.S.SES KONUT YAPI KOOPERATFLER BRL ERKN SERKAN

Yeni mah. Kanuni sok.

Belediye ek hizmet binas NO:bila

Tel: 0 224 373 20 79 372 63 64

KESTEL BURSA

stenilen ek bilgiler:

1. Vukuatl nfus kad rnei

2. Emlak Bankas (2 500 000 TL) DEKONTU FOTOKOP 3 ADET

3. Muhacir kad

4. Ky hizmetleri evrak alnd belgesi

5. kametkah kad