BALKAN TÜRKLERİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

 


 

.

 

          29-30 Mart 2003 tarihlerinde Edirne'de yapılan " Balkan Türkleri Sivil Toplum Örgütleri İşbirliği Toplantısı" na BGF Başkanı Turhan Gençoğlu, Bursa BALGÖÇ Genel Başkanı Doç.Dr.Emin Balkan, İzmit BALTÜRK Genel Başkanı Mehmet Albar, İzmir BALGÖÇ Genel Başkanı Hüseyin Kocaman, BGF Genel Sekreteri Zülkef Yeşilbahçe ve Bursa BALGÖÇ GenelBaşkan Yard. Sabri Mutlu katıldılar.

           Federasyonumuz ve bağlı dernekler yanında 50 Balkan Türkleri sivil toplum örgütünün katıldığı toplantıda; BGF Başkanı Turhan Gençoğlu "Balkan Türkleri ile ilgili sivil toplum örgütlerinin yapılanması ve hedefleri" konulu panelin oturum başkanlığını yaptı. Bursa BALGÖÇ Genel Başkanı Doç.Dr. Emin Balkan ise "Balkan ülkelerinden Türkiye'ye göç eden soydaşların sorunları ve çözüm önerileri" konulu panele sunuyla katıldı.

           Toplantı sonunda bir sonuç bildirisi yayınlandı.

.

 

29-30 MART 2003 TARİHLERİNDE YAPILAN

“BALKAN TÜRKLERİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI”

EDİRNE BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRİSİDİR           

            Balkan Türkleri sivil toplum örgütlerinden elli (50) derneğin,  29-30 Mart 2003 tarihleri arasında;

            a-Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlarımızın dert ve sorunlarının görüşülmesi,

            b-Türkiye’ye göç etmiş soydaşlarımızın sorunlarının görüşülmesi,

            c-Söz konusu sorunlara çözüm ararken daha etkin olabilmek için dernekler arası güç birliği (konfederasyon) oluşturulması amaçları ile Edirne’de toplanan temsilciler, iki gün boyunca yaptıkları oturumlarda konuları kapsamlı olarak görüşüp tartışmışlar, dernek mensuplarının yanı sıra devlet görevlileri ve basın mensuplarının yakın ilgisi ve yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantı sonunda, Balkan Türkleri için olumlu ve hayırlı olacağı inancı içinde, aşağıdaki kararlara varmış ve bunları bir bildiri ile kamu oyuna duyurmak istemişlerdir:

           

  1. Balkanlardan gelerek Türkiye’de kurulmuş bulunan ve federasyon yapılanmasını tamamlamayan sivil toplum örgütlerinin bir çatı altında birlik oluşturmalarına;
  2. Bölgelerin temsilcilerinin, ileride oluşturacakları, Türkiye dışında yaşayan “Dünya Türkleri Konfederasyonu”nun alt yapısını hazırlamak üzere federasyonlar bazında çalışmalar yürütülmesine;
  3. Dünya Türkleri Konfederasyonu kuruluncaya kadar, hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve konu ile ilgili toplantıların koordinasyonunda etkin çalışma yapmak üzere “Balkan Türkleri Sivil Toplum Örgütleri Daimi Sekreteryası” nın  oluşturulmasına;
  4. Balkanlardan gelmiş olup Türkiye’de yaşayan soydaşlarımızın sorunlarının çözümünde sivil toplum örgütleri olarak ortak hareket edilmesine;
  5. Halen Balkanlarda yaşayan Türklerin, sorunlarını uluslar arası platformlara yalnız başlarına taşımada güçlüklerle karşılaştıkları hususu göz önüne alınarak kendilerine destek olunmasına;
  6. Hedef olarak, 21. yüzyılda Türkiye dışında yaşayan bütün Türklerin, bulundukları coğrafyalarda, çağımızın ve çağdaş dünyanın öngördüğü insanca yaşama hak ve özgürlüklerine ulaşmış, vatandaşı olduğu ülkenin yasa ve kurallarına uyarken kendi değer ve duygularını da yaşayabilen, iradi tercihlerine ve hayat tarzına saygı duyulan, huzurlu ve mutlu insanlar olarak varlık ve hayatiyetlerini sürdürmeleri dileğinin her platformda vurgulanmasına;
  7. Türkiye Cumhuriyeti ve ilgili Balkan Ülkeleri arasında sosyal güvenlik anlaşmazlıklarının giderilmesi için tüm demokratik ve hukuksal yolların kullanılmasına;
  8. Yukarıdan beri sayılan maddelerin ilgili devlet bakanlığına iletilmesine

            oy birliği ile karar verilmiştir.

                        Kamu oyuna ve değerli basınımıza saygı ile duyurulur.

.