Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşme ve iletilen sorunlar

 


 

.

.

Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Georgi Pırvanov İstanbul, Conrad Otel'de BALGÖÇ ve İstanbul'daki  Bulgaristan göçmen dernek yöneticileriyle toplantı yaptı. Toplantıya katılan BALGÖÇ Genel Başkanı Doç.Dr.Emin Balkan aşağıda başlıklar halinde özetlenen Bulgaristan göçmenlerinin ve Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlığının çözüm bekleyen önemli sorunlarıyla ilgili dosyayı Cumhurbaşkanına sundu.

Bulgaristan göçmenlerinin ve Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlığının çözüm bekleyen önemli sorunları

 • İki ülke arasında kapsamlı Sosyal Güvenlik anlaşmasının imzalanıp uygulamaya konulması,
   
 • Bulgaristan doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve çocuklarına çifte vatandaşlık hakkının verilmesi,
   
 • Bulgaristan doğumlulara ve ailelerine uygulanan vizenin kaldırılması veya kolaylaştırılması,
   
 • Bulgaristan’daki Türk azınlının eğitim sorunlarının giderilmesi, Türkçe eğitiminin yabancı dile alternatif seçmeli konumundan çıkarılması, önceki yıllarda kapatılan Türk okullarının tekrar açılması,
   
 • Balkan ve Avrupa Ülkelerine Bulgaristan’dan transit geçiş yapan vatandaşlarımızın transit vize işlemlerinin kolaylaştırılması,
   
 • 65 yaşını doldurmuş Bulgaristan’da 15 yıl çalışarak yürürlükteki emeklilik kanununa göre bu hakkı kazanmış, ancak muhtelif zamanlarda imzalanan göç anlaşmaları neticesinde vatandaşlıklarını kaybetmiş kişilere emeklilik hakkı tanınması,
   
 • 1985 yılından önce isimleri değiştirilerek bazı hakları ellerinden alınan soydaşların haklarının iadesi, Bulgaristan dışında yaşayanların da temsilcilikleriniz vasıtası ile haklarının iadesi ile ilgili işlemlerin kolaylaştırılması,
   
 • Bulgaristan’daki bazı kurum ve kuruluşlarda hala zorla değiştirilen Bulgar isimleri üzerinden işlemlerin yürütülmesinin durdurulması,
   
 • Bulgaristan’daki vakıflara ait gayrimenkullerin vakıf yönetimlerine iadelerinin hızlandırılması,
   
 • Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan kişilerin Bulgaristan’daki gayri menkullerinin iadelerinin hızlandırılması,
   
 • Bulgaristan’da Türk ve Müslüman isimlerine sahip olan kişilerin işe giriş ve mevki ilerlemelerinde anayasa güvencesinin işletilmesi
   

.


.