İKAMETGAH TEZKERELİ SOYDAŞLARIN GÜNCEL SORUNLARI TOPLANTISI

 


 

25.01.2003 Cumartesi günü, saat 10.oo -12.30 arasında Bursa Teyyare Kültür Merkezi Küçük Salonunda "İkametgah teskeresi ile Türkiye'de kalan Balkan ülkesi vatandaşı soydaşların güncel sorunları ve yapmaları gerekenler " konulu toplantı yapıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürü Sayın Yaşar Çatal'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantı sonucunda bir basın bildirisi ile kamuoyunun bilgilendirilmesi uygun görülmüştür.

.

25.01.2003 Cumartesi günü yapılan toplantıdan bir görüntü
..

BASIN BİLDİRİSİ


Türkiye’de tezkere ile ikamet eden Balkan göçmenleri, tezkere bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde süre uzatılması için başvuru yapmak zorundadırlar. İkamet tezkere harçlarından muaf kişiler dahil, bu onbeş günü, bir iki gün geçirirlerse, cezasıyla birlikte yıllık tezkere için 750.000.000 TL. harç ödemek zorundadırlar. Bu rakamla, dört kişilik bir aile için 3.000.000.000 TL. bir bedel ortaya çıkar. İlgili kişilerin mağdur olmamaları için 15 (onbeş) günlük süreyi geçirmemeleri önemle duyurulur. 


106637 sayılı genelge ile, geçici 3 aylık tezkere alan Bulgaristan
vatandaşları, yeni bir kanundan faydalanabilmek için, kural ihlâli
yapmamalıdırlar. Giriş çıkışlarda bir gün dahi gecikirlerse, en az
bir yıl Türkiye’ye giriş yapamazlar. Bulgaristan pasaportlarının
süreleri devamlı geçerli tutulmalıdır. Bu, ve benzeri kural
ihlalleri bu kişilerin ileride kazanabilecekleri haklar için engel
oluşturabilir.

.